Usein kysyttyä jakajan työstä

1. Kenelle jakajan työ sopii?

Jakajan työ sopii hyvin monenlaisessa elämäntilanteessa oleville ihmisille. Joukosta löytyy paljon muun muassa opiskelijoita, yrittäjiä, kotiäitejä ja –isiä sekä toista työtä tekeviä. Kaikille on yhteistä se, että he hakevat lisäansiota ja haluavat tehdä osa-aikaista työtä. Työhän jättää päivät vapaaksi esimerkiksi opiskeluun tai harrastuksille.

Jakajalta vaaditaan myös suhteellisen hyvää fyysistä kuntoa, itsenäisyyttä ja sopeutumista yötyöhön. Erityisesti yötyöhön ja joidenkin reittien fyysisyyteen sopeutuminen saattaa vaatia hetken totuttelua, eikä ensimmäisten öiden perusteella kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä.

2. Mitä kaikkea öisin jaetaan?

Jakelun päätuote on Turun Sanomat. Sen lisäksi jakajalla voi olla 21 muuta sanomalehteä, esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Kaarina-lehti.

Sanomalehtien lisäksi jaetaan aikakauslehtiä, kirjeitä, pieniä paketteja ja mainoksia. Osoitteellista postia jaetaan arkisin, viitenä päivänä viikossa. Mainosten jakelusta maksetaan erillinen kappalemääräinen korvaus.

3. Mistä jakaja noutaa jaettavat lehdet? Miten paikalle pääsee?

Sanomalehdet löytyvät kunkin reitin jättöpaikalta. Sanomalehtien lisäksi jättöpaikalta löytyvät myös muut jaettavat tuotteet kuten kirjeet ja aikakauslehdet. Jättöpaikalle jakaja tulee samalla kulkuvälineellä, jolla hän tekee työnsä eli työnantajan antamalla polkupyörällä / autolla tai omalla autolla.

4. Kuinka pitkä työaika on öisin?

Yhden yön tuntimäärä vaihtelee alueesta ja jakelumäärästä riippuen kolmen ja viiden tunnin välillä. Keskimäärin työpäivän pituus on noin neljä tuntia. Tuntimäärä tarkentuu, kun tiedetään, mitä piirejä jakaja hoitaa. Työt tehdään keskimäärin klo 01.30–06.00 välisenä aikana.

5. Onko yötyö vaarallista?

Suurimmat haasteet yöllä liittyvät lähinnä sääolosuhteisiin: runsaaseen lumeen, liukkauteen ja pimeyteen. Liukkauden ja pimeyden peittoamiseksi on tarjolla liukuesteitä, polkupyörien nastarenkaita sekä otsalamppuja.

6. Saako jakaja yöllä apua, jos tulee kysyttävää?

Yöllä jakaja voi olla yhteydessä varhaisjakelun tukeen, joka päivystää kaikkina öinä, kun lehtiä jaetaan. He auttavat asiassa kuin asiassa.

7. Tarvitseeko jakaja oman pyörän tai auton?

Valtaosa Turussa olevista piireistä jaetaan pyörillä. Jakajat eivät tarvitse omaa pyörää, vaan käyttävät työssään työnantajan pyörää. Muilla paikkakunnilla työ tehdään joko omalla tai työnantajan autolla. Oman auton käytöstä maksetaan verottajan ohjeen mukainen verovapaa kilometrikorvaus, kun reitti on määritelty omalla autolla tehtäväksi.

8. Saako jakaja työvaatteet tai -kengät?

Vakituisessa työsuhteessa oleva saa suojavaatteet koeajan jälkeen. Työkengät jokainen jakaja hankkii itse. Kenkien hankintakulut saa vähennettyä verotuksessa.

9. Mitä työvälineitä jakaja käyttää työssään? Miten jakaja tietää, mihin lehtiä jaetaan?

Jakaja käyttää työssään älypuhelimeen ladattavaa jakokirjasovellusta. Siihen on merkitty jaettava reitti, ohjeet, mistä oikeat luukut ja laatikot löytyvät, sekä osoitteelliset että osoitteettomat jaettavat.

Jakaja saa työnantajalta kantolaukun, hanskoja, otsalampun, sadeviitan, pyöräilykypärän ja kypärämyssyn, suojapussin puhelimelle ja omaan autoonsa esim. puhelintelineen ja huoltoajokyltin.

10. Onko suomen kielen taito pakollinen?

Jako-ohjeet löytyvät myös englanniksi, joten vaatimuksena on hyvä suomen- tai englanninkielentaito.

11. Kuinka paljon työstä maksetaan?

Tuntipalkka on Medialiiton ja Teollisuusliiton välisen jakelua koskevan työehtosopimuksen mukainen. Tuntipalkka nousee palvelusvuosien lisääntyessä, ensimmäisen kerran vuoden työsuhteen jälkeen.

Tuntipalkan lisäksi palkkapussia kasvattaa jaettava osoitteeton posti sekä pyhäpäivinä tehty työ. Uuden jakajan keskituntiansio lisineen on noin 12 €.

Jakajien työehtosopimus ajantasaisine palkkoineen löytyy myös verkosta.

12. Miten työt ja vapaat vuorottelevat?

Yleisin vuorottelu on 6 yötä töitä, 2 vapaata. Voimme tietyissä tilanteissa sopia myös muunlaisista työvuoroista. Koska päätuotteemme Turun Sanomat ilmestyy 355 kertaa vuodessa, töitä tehdään arkena, viikonloppuisin ja myös joinain pyhäpäivinä.

13. Millaiset lomat jakajalla on?

Jakajilla on normaalit lakisääteiset vuosilomat.

14. Minkälaisia henkilöstöetuja Lounais-Suomen Tietojakelulla on tarjota jakajille?

Henkilöstölle on tarjolla muun muassa lehtietu, liikuntaetuja ja ilmoitusetuja.