Usein kysyttyä jakajan työstä

1. Kenelle jakajan työ sopii?
Jakajan työ sopii hyvin monenlaisessa elämäntilanteessa oleville ihmisille. Joukosta löytyy paljon muun muassa opiskelijoita, yrittäjiä, kotiäitejä ja –isiä sekä toista työtä tekeviä. Kaikille on yhteistä se, että he hakevat lisäansiota ja haluavat tehdä osa-aikaista työtä. Työhän jättää päivät vapaaksi esimerkiksi opiskeluun.

Jakajalta vaaditaan myös suhteellisen hyvää fyysistä kuntoa, itsenäisyyttä ja sopeutumista yötyöhön. Erityisesti yötyöhön sopeutuminen saattaa vaatia hetken totuttelua, eikä ensimmäisten öiden perusteella kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä.

2. Mitä kaikkea öisin jaetaan?
Jakelun päätuote on Turun Sanomat. Sen lisäksi jakajalla voi olla 21 muuta sanomalehteä, esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Kaarina-lehti.

Sanomalehtien lisäksi jaetaan aikakauslehtiä, suoramainoksia ja kirjeitä. Kirjeitä jaetaan viitenä päivänä viikossa. Osoitteellisen postin ja mainosten jakelusta maksetaan erillinen kappalemääräinen korvaus.

3. Mistä jakaja noutaa jaettavat lehdet? Miten paikalle pääsee?
Sanomalehdet löytyvät kunkin reitin jättöpaikalta. Sanomalehtien lisäksi jättöpaikalta löytyvät myös muut jaettavat tuotteet kuten kirjeet ja aikakauslehdet. Jättöpaikalle jakaja tulee samalla kulkuvälineellä, jolla hän tekee työnsä eli työnantajan antamalla polkupyörällä / autolla tai omalla autolla.

4. Kuinka pitkä työaika on öisin?
Yhden yön tuntimäärä vaihtelee alueesta riippuen 2-5 tunnin välillä, keskimäärin 3,5 tuntia. Tuntimäärä tarkentuu, kun tiedetään, mitä piirejä jakaja hoitaa. Työthän tehdään keskimäärin klo 01.30–06.00 välisenä aikana.

5. Onko yötyö vaarallista?
Suurimmat haasteet yöllä liittyvät lähinnä sääolosuhteisiin: runsaaseen lumeen, liukkauteen ja pimeyteen.

6. Saako jakaja yöllä apua, jos tulee kysyttävää?
Yöllä jakaja voi olla yhteydessä varhaisjakelun tukeen, joka päivystää kaikkina öinä, kun lehtiä jaetaan.

7. Tarvitseeko jakaja oman pyörän tai auton?
Valtaosa Turussa olevista piireistä jaetaan pyörillä. Jakajat eivät tarvitse omaa pyörää, vaan käyttävät työssään työnantajan pyörää. Muilla paikkakunnilla työ tehdään joko omalla tai työnantajan autolla. Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus, kun reitti on määritelty omalla autolla tehtäväksi.

8. Saako jakaja työvaatteet tai -kengät?
Vakituisessa työsuhteessa oleva saa suojavaatteet koeajan jälkeen. Työkengät jakaja hankkii itse.

9. Mitä työvälineitä jakaja käyttää työssään? Miten jakaja tietää, mihin lehtiä jaetaan?
Jakaja käyttää työssään sähköistä jakokirjaa, PDA:ta. Siihen on merkitty jaettava reitti, ohjeet, mistä oikeat luukut ja laatikot löytyvät, sekä osoitteelliset että osoitteettomat jaettavat.

10. Onko suomenkielen taito pakollinen?
Jako-ohjeet löytyvät myös englanniksi. Kielivaatimuksena on suomi tai englanti.

11. Kuinka paljon työstä maksetaan?
Tuntipalkka on Teollisuusliiton ja Medialiiton jakajien työehtosopimuksen mukainen. Ensimmäisen vuoden ajan tuntipalkka on 8,91 €/h ja yölisä on 0,75 €/h eli 9,66 €/h. Tuntipalkka nousee palvelusvuosien lisääntyessä, muun muassa ensimmäisen ja viidennen vuoden jälkeen.

Tuntipalkan lisäksi palkkapussia kasvattaa muu jaettava eli osoitteellinen ja osoitteeton posti sekä pyhäpäivinä tehty työ. Jakajan keskipalkka on 11 – 13 €/h.

Jakajien työehtosopimus löytyy myös verkosta.

12. Miten työt ja vapaat vuorottelevat?
Yleisin vuorottelu on 6 yötä töitä, 2 vapaata. Voimme tietyissä tilanteissa sopia myös muunlaisista työvuoroista. Koska päätuotteemme Turun Sanomat ilmestyy 356 kertaa vuodessa, töitä tehdään arkena, viikonloppuisin ja myös joinain pyhäpäivinä.

13. Millaiset lomat jakajalla on?
1.2.2018 jälkeen aloittaneilla jakajilla on 5 viikon vuosi- eli kesäloma sekä yhden viikon talviloma. Lisäksi jakajat saavat ns. joulurahan.

14. Minkälaisia henkilöstöetuja Lounais-Suomen Tietojakelulla on tarjota jakajille?
Henkilöstölle on tarjolla muun muassa lehtietu, liikuntaetuja, ilmoitusetuja sekä työterveyshuolto.